dijous, 24 d’abril de 2014

LLAR D'IINFANTS MUNICIPAL LA TARONJA


Aquest és el tercer curs que la nostra Llar d’Infants participa en el projecte “Lliga el conte i passa’l”. És una  proposta que ens sembla  força interessant, ja que des de diferents  institucions i entitats  procurem  fomentar el plaer de mirar i sentir contes, que esdevindrà amb el temps,  en el plaer per  la lectura.
Per altra banda, ens ha resultat un conte apropiat per introduïr una unitat de programació que ja teníem planificada per treballar a finals de gener i principis del mes de febrer.
 L’hem relacionat amb la unitat de la Foscor i ens ha permès parlar d’emocions com ara la por i tractar valors de col·laboració, amistat i respecte vers els altres.

Ÿ Continguts:

 • Corb, mallerenga, pinçà i cotorra.
 • Formulació d’hipòtesis a través de la presentació d’imatges del conte “Corb”.
 • Experimentació i descobriment del sentiment de por, tristesa i alegria.
 • Foment dels valors de col·laboració i ajuda entre els companys
 • Representació del conte “Corb”.
 • Atenció i interès per les explicacions i les representacions del conte.
 • Elaboració d’una ploma de corb.
 • Respecte i cura del material presentat per les educadores.
Ÿ Objectius

 • Establir un diàleg sobre el contingut i els personatges del conte, mitjançant el plantejament de qüestions  per part de l’educadora.
 • Explicar el conte “Corb” a través de diferents suports visuals.
 • Entendre el fil argumental del conte “Corb”.
 • Vivenciar i exterioritzar diferents sentiments com són  el de por i/o alegria.
 • Fomentar valors de col·laboració i d’ajuda entre els infants.
 • Representar la història fent servir les caretes dels personatges que apareixen al conte.
 • Escoltar amb atenció i interès el conte.
 • Gaudir en l’elaboració d’una ploma de corb.
 • Tractar tot el material amb cura i respecte.

 Activitats

 • Presentació del conte “Corb”
 • Explicació del conte “Corb”
 • Presentació de titelles.
 • Representació del conte
 • Roda de contes
 • Elaboració d’una ploma
 • Experimentació i manipulació del material
 • Maquillatge.
ŸMetodologia

Presentació del conte “Corb”. Presentem el conte amb els infants prèviament assentats en una rotllana. Mostrem el conte i fem preguntes sobre quins personatges creuen que hi surten? Si és de dia o de nit? Per què?  Què els hi pot succeir? Per què? Si tenen por o estan contents?...

Explicació del conte “Corb”. En una primera sessió, expliquem el conte amb els infants asseguts en rotllana als seus coixins. Aquest cop fem servir el llibre com a suport visual.

En una altra sessió, tornem a explicar el conte fent servir un altre recurs visual: la projecció d’imatges amb el canó. Hem elaborat un power point amb les imatges del llibre i una breu explicació de l’argument. Aquesta és una forma diferent d’explicar la història i   apropar-la als infants d’una manera més visual.  Més endavant i en una tercera sessió, expliquem el conte amb la utilització de titelles de paper i cartolina. Els infants estan asseguts en rotllana als seus coixins, i aquesta vegada  fem servir les titelles presentades anteriorment.

Finalment, utilitzem un altre recurs: les caretes de les emocions. Expliquem el conte fent servir les caretes de les emocions per tal d’escenificar i vivenciar els sentiments i emocions dels personatges.

Presentació de les titelles. Mostrem els personatges del conte, que han estat prèviament elaborats per les educadores amb papers i cartolines. Destacar el Corb, que com a protagonista de la història, està molt més elaborat. També és cert que pretenem generar por i certa angoixa en els infants, i per aquest motiu l’hem confeccionat amb volum i plomes de paper negre.

Maquillatge. Aprofitant que tenim unes alumnes en pràctiques de l’IES Cal·lípolis, que venen a maquillar els nens i nenes de la Llar un cop al mes. Els hi hem demanat que pintin els infants amb plomes i ocells de colors, com els del conte.

Elaboració d’una ploma de Corb. Oferim als infants pintura de dits de color negra, ceres d’aquest mateix color i paper d’embalar blanc. La consigna és pintar el paper. I així els infants poden experimentar de forma lliura. Vam ser les educadores, les que més tard  vam retallar el paper pintat en forma de ploma. Una ploma de corb que  els nens i nenes  s’emporten cap a casa.

Representació del conte. Hem dedicat un espai a l’entrada de l’escola pel conte. I hem recreat l’escenari on portem a terme  les representacions del mateix.  Per a aquesta activitat utilitzem unes caretes  i així els infants poden diferenciar i identificar els diferents personatges.

Experimentació i manipulació del material. Tot el material elaborat pel treball d’aquest conte, el deixem a l’abast dels infants al Racó de la Biblioteca. D’aquesta forma, els nens i nenes poden recordar i consolidar els aprenentatges.

Roda de contes. Enguany hem iniciat una experiència nova amb les famílies. Es tracta de compartir amb elles certs contes que van i venen de l’escola  cap a casa i de casa cap a l’escola. Hem pensat que podríem introduir el “Corb” en aquesta dinàmica i que seria enriquidor ja que ha estat un conte molt treballat a classe.

Avaluació
L’avaluació de la programació consisteix en l’observació directa  dels infants de situacions i moments concrets, com ara: l’actitud respecte la cura i l’ús dels materials, la implicació i interès en les activitats proposades, així com el fet de gaudir en la realització de les mateixes.


PRESENTACIÓ

Som els infants de la classe dels Lleons, ara som 15 però al gener serem 18. Per primera vegada en la nostra història, estem junts els nens i les nenes de 1 a 2 anys i de 2 a 3 anys. L’Ana, la Chari i la Rosa Mª diuen que som un grup heterogeni, “quin nom”. Esperem que ens agradi aquest conte. Fins aviat...