PEE


Els Plans Educatius d’Entorn són una proposta educativa i innovadora que vol donar resposta a les necessitats de la nostra societat.

Es tracta d'una iniciativa de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Departament d’Ensenyament de  l’Ajuntament de Tarragona, la funció educativa i social de l'ensenyament supera l'àmbit del sistema educatiu i esdevé una responsabilitat col·lectiva. Una responsabilitat a l'hora de promoure hàbits, valors i capacitats que ens ajudin a construir una ciutadania preparada per al món complex i divers del que formen part. 

El Pla Educatiu d'Entorn  és un exemple pràctic que l'educació i l'ensenyament es conformen en la interrelació entre l'escola, la ciutat, els  mestres i professors, els pares  i les mares, les entitats i el veïnatge.

Es tota la societat que ha de ser educadora, i els Plans Educatius d'Entorn es un reforç important per a la xarxa de relacions humanes i educatives.


XTEC: Plans educatius d'entorns